Ett föräldrakooperativ är en form av ekonomisk förening där medlemmarna utgör huvudmannen. Det finns även andra former som t.ex. personalkooperativ, aktiebolag, m fl. Gemensamt för alla dessa är att de är fristående förskolor till skillnad från kommunala förskolor.

Silvertärnans föräldrakooperativ består av ca 15-20 familjer. Alla föräldrar ingår i en arbetsgrupp och vi delar på och tar ansvar för alla uppgifter som behöver göras. Vid årsmötet utses de föräldrar som ska ingå i styrelsen under kommande mandatperiod. Styrelsen har ett nära samarbete med personalen och arbetar med personalfrågor, rekrytering av personal och administration.  Att vara med i ett kooperativ kräver tid och engagemang, men innebär också större möjligheter att framföra synpunkter och att vara med och påverka verksamheten. Alla har ett gemensamt ansvar för Silvertärnan; föräldrar, barn och personal.  Om du är nyinflyttad kan vårt kooperativ vara en bra plattform för att skapa kontakt med andra familjer. Alla föräldrar deltar i verksamheten och får därigenom en inblick i hur förskolan fungerar. Det är dock personalen som står för pedagogiken. Föräldrarna anordnar också olika aktiviteter både med och utan barn.

Vill du vara med och påverka och engagera dig i ditt barns tid på förskolan? Då är Silvertärnan ett bra alternativ!