Sedan höstterminen 2021 har inte medlemmarna daglig städning. Inte heller eventuell arbetsplikt under timmarna före stängning.

  • Arbetsdagar 2 gånger/år då man under trivsamma former med grillning och samkväm utför reparationer, renoverar, snickrar, räfsar, bygger eller städar. Detta är också ett utmärkt tillfälle att lära känna nya föräldrar
  • Aktivt deltagande i en arbetsgrupp; informationsgrupp, utegrupp, innegrupp, fikagrupp
  • Styrelsearbete under två mandatperioder (totalt 2 år) alternativt annat större ansvarsområde.
  • Stormöte 2 gånger/termin då vi informerar varandra och tar beslut i frågor som påverkar verksamheten. Vid ett av dessa tillfällen är det årsmöte då ny styrelse väljs.
  • Kurs i hjärt och-lungräddning med inriktning på barn 1 gång/vartannat år.
  • Gräsklippning 1 gång/år.